Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési nyilatkozat

A European Trade Partners Kft. által a www.fyttin.hu honlapon üzemeltetett webáruház működése során végzett adatkezelésről.

Letölthető PDF verzió

Hatályos: 2018. október 1-től

Az Adatkezelési Nyilatkozat célja

Annak elősegítése, hogy a European Trade Partners Kft. (továbbiakban: „ETP”) által üzemeltetett https://fyttin.hu/ honlapot (továbbiakban: „Fyttin Webáruház“) használó látogató (továbbiakban: „Látogató”) és vevő (továbbiakban: „Vevő”) biztonságban érezze magát a weboldal használata közben, és tájékozódjon arról, hogy ETP mit tesz a Látogató és Vevő magánéletének és személyiségi jogainak védelmében.

Annak igazolása, hogy az adatkezelés átláthatóan és tisztességesen történik, a Látogató és a Vevő adatait ETP gondosan és felelősen kezeli.

Tájékoztatás nyújtása arról, hogy ETP hogyan használja a rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) és az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”) szigorú követelményeinek megfelelően.

Annak alátámasztása, hogy az ETP adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Adatkezelő

Cég elnevezése:European Trade Partners Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév:European Trade Partners Kft.
Székhely és levelezési cím:1124 Budapest, Jagelló út 14.
Cégjegyzékszám:01 09 194177
Elérhetősége:+36 30 711 73 62 info@eurotradepartners.eu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:levélben: 1124 Budapest, Jagelló út 14.e-mail-ben: adatkezeles@eurotradepartners.eu

A tárhely-szolgáltató

Cég elnevezése:Magyar Hosting Kft.
Székhelye:H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Weboldala:https://www.mhosting.hu/
Elérhetősége:+36 1 700 2323 info@mhosting.hu

A Fyttin Webáruház üzemeltetése során végzett adatkezelés

Személyes adatok

ETP személyes adatnak tekint minden olyan információt, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősül. Személyes adat például, a vezetéknév és utónév, lakcím, a vezetéknév.utónév@vállalkozás.com típusú e-mail-címek; személyazonosító igazolvány száma; helymeghatározó adatok (pl. mobiltelefon helymeghatározási funkciója); IP-cím; süti (cookie)-azonosító; a telefon hirdetési azonosítója; a személy egyedi azonosítását lehetővé tevő, kórház vagy orvos által tárolt adatok.

A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén túlmenően a Fyttin Webáruházban tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból. Ilyen adat például az IP-cím, amelyet a Látogató internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan a Látogató felkereste a Fyttin Webáruházat, de ilyenek az Látogató által használt böngésző beállításai is. Ezek a technikai adatok esetenként személyes adatnak is minősülhetnek. ETP ezeket a technikai adatokat csak olyan mértékben használja fel, amennyire azok a Fyttin Webáruház működése és védelme érdekében szükségesek a támadásokkal és visszaélésekkel szemben. ETP ezeket az adatokat anonimizált formában statisztikai célokra is felhasználhatja.

A Személyes adatok kezelése

A Látogató személyes adatait ETP csak olyan körben gyűjti és használja fel, amelyben az szükséges a Fyttin webáruház működéséhez, tartalmainak és szolgáltatásainak nyújtásához. Például, amikor a Látogató regisztrál a Fyttin webáruházban vagy bejelentkezik a már meglévő vásárlói fiókjába, termékeket rendel. ETP a Látogató személyes adatait kizárólag a Látogató hozzájárulásával gyűjti és használja fel. Ez alól kivétel, amikor nem lehetséges a Látogató előzetes hozzájárulásának beszerzése és az adatkezelést jogszabály teszi lehetővé.

A Látogató személyes adatainak biztonsága kiemelkedően fontos ETP számára, ezért megtesz mindent a számára elérhető technikai eszközök igénybevételével annak érdekében, hogy megvédje a Látogató általa kezelt adatait azok elveszése, vagy harmadik személyek általi visszaélések ellen.

ETP a Látogató személyes adatainak biztonsága érdekében, a Látogató böngészőjével való kapcsolattartáshoz SSL (Secure Sockets Layer) protokol használ, mely lehetővé teszi a Látogató adatainak titkosított továbbítását. Az SSL kapcsolat létrejöttét egy lakat szimbólum jelzi a böngésző címsorában.

Annak biztosítása érdekében, hogy a Látogató adatai mindig védve legyenek, ETP a technikai biztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén módosítja azokat az új technológiai követelmények szerint. Ezek az alapelvek vonatkoznak azon, ETP-vel együttműködő cégekre is, amelyek ETP megbízásából, ETP utasításai szerint kezelnek és használnak fel adatokat.

ETP adatkezelési feladatokat ellátó munkavállalóira kötelezően betartandó titoktartási szabályok vonatkoznak.

Az adatkezelés célja és a személyes adatok kezelésének módjára vonatkozó elvek

ETP a Látogató személyes adatait a következő célokra gyűjti, kezeli és használja fel:

Szerződések létrehozása és teljesítése,

Hírlevelek küldése,

Marketing,

Ügyfélszolgálat és támogatás.

ETP a Látogató személyes adatait a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott alábbi elvek szerint kezeli:

ETP beszerezi a Látogató hozzájárulását bizonyos adatkezelési célokra (6. cikk (1) bekezdése a.) pontja: adatkezelés alapja);

A személyes adatokat ETP kezelheti egy szerződés megkötése és teljesítése érdekében, így például egy termékkel kapcsolatos érdeklődések kezelése és termék vásárlása során. (6. cikk (1) bekezdése b.) pontja);

ETP számára jogszabály is előírhatja az adatkezelést, így például az adókötelezettségekkel kapcsolatosan (6. cikk (1) bekezdése c.) pontja);

ETP a személyes adatokat kezelheti a természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelmében (6. cikk (1) bekezdése d.) pontja);

ETP-nek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a megrendelések, így a közte és a Vevő között létrejött szerződés teljesítése érdekében külső szolgáltatókat vegyen igénybe (pl. kiszállítási, fizetési, számlázási szolgáltatások), statisztikai célból adatokat gyűjtsön és elemzéseket végezzen, vagy naplózza a vevői fiókba történő sikertelen belépési kísérleteket, optimalizálja a Fyttin webáruházat. ETP érdekében áll, hogy felhasználóbarát és biztonságos weboldalt tudjon biztosítani és optimalizálhassa annak működését oly módon, hogy az mind szolgálja ETP üzleti érdekeit, mind pedig megfeleljen a Látogató elvárásainak (6. cikk (1) bekezdése f.) pontja);

A személyes adatok kezelése kapcsolatfelvételkor, regisztráció során és látogatók megrendeléseinek leadásakor

Kapcsolatfelvétel

Amikor Látogató telefonon vagy e-mailen felveszi ETP-vel a kapcsolatot, a Látogató által megadott adatokat a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján ETP tárolja annak érdekében, hogy meg tudja válaszolni a Látogató kérdéseit. A kapcsolatfelvételt ETP naplózza, hogy bizonyítani tudja a jogi követelmények szerint.

Regisztráció

A Fyttin Webáruházban Látogatónak lehetősége van arra, hogy regisztráljon a személyes adatai megadásával. Ezeket az adatokat egy űrlapon adja meg, amely megküldésre kerül ETP részére, aki a Látogató által megadott adatokat tárolja.

A szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez ETP-nek szüksége van az adott helyzettől függő kapcsolattartási adatokra. Például név, szállítási cím, számlázási cím, e-mail-cím és a választott fizetési mód.

Az elvégzett regisztráció szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapján.

Megrendelések látogatóként

Látogatónak lehetősége van látogatóként megrendelést leadni. Ha a megrendelésnek ezt a módját választja, úgy nem kell regisztrálnia a megrendelése leadása előtt.

A Látogató által megadott személyes adatokat a látogatói megrendelésekhez ETP a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése érdekében gyűjti, kezeli és használja fel. A Látogató által megadott adatokat ETP az adatkezelés és a megrendelés teljesítésének idejére tárolja. A jogszabályi, egyéb okirati vagy szerződéses megőrzési időre vonatkozó kötelezettségek miatt törlés helyett, ETP az általa tárolandó adatokhoz csak korlátozza a hozzáférést annak érdekében, hogy megelőzze a jövőbeni eltérő célokra való felhasználást.

Egyéb

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja szerint ETP tárolja és felhasználja a Látogató személyes adatait és műszaki információkat, ahol ez szükséges a Fyttin Webáruházzal kapcsolatos visszaélések vagy más jogellenes magatartások megelőzése vagy vizsgálata érdekében. Ilyen lehet például az adatbiztonság fenntartása ETP informatikai rendszerei elleni támadás esetén.

ETP ezt szintén megteheti a közigazgatási hatóságok vagy bíróságok rendelkezése szerint annyiban, amennyiben ezt előírják részére a jogszabályok, valamint a jogainak és érdekeinek védelme érdekében, és annyiban, amennyiben ez szükséges a követelésekkel szembeni védekezéséhez.

Személyes adatok továbbítása harmadik személyek részére

ETP a Látogató/Vevő személyes adatainak továbbításakor mindig a lehető legmagasabb szintű biztonságot nyújtja, ezért az adatokat kizárólag olyan szerződéses kötelezettségeket vállalt szolgáltatók és partnerek részére továbbítja, amelyek gondosan kerültek megelőzőleg kiválasztásra. Csak olyan szervezetek részére továbbít ETP adatokat, amelyek az Európai Gazdasági Térségben telepedtek le és így a szigorú EU-s adatvédelmi jogszabályok vonatkoznak rájuk vagy olyan szervezetek részére, amelyekre ezzel egyenértékű biztonsági szabályozás vonatkozik. ETP az adatok harmadik országba történő továbbítását nem végezi és nem is tervezi.

ETP a Fyttin Weboldal működtetése és optimalizálása, valamint a szerződések teljesítése érdekében különböző szolgáltatókat bíz meg, hogy a nevében teljesítsenek bizonyos feladatokat, mint például informatikai szolgáltatások nyújtása, a Fyttin Weboldal hosztolása, a fizetések feldolgozása, a termékek kiszállítása vagy hírlevelek megküldése. Az ezekhez a célokhoz szükséges és gyűjtött adatokat ETP továbbítja ezen szolgáltatók részére (pl. név, cím).

Az a szolgáltató, aki ETP megbízásából jár el a megrendelések kezelése és teljesítése érdekében a megadott adatokat kizárólag ETP utasításai szerint a szolgáltatás teljesítése érdekében használhatja fel. Ebben az esetben ETP jogilag felel annak biztosításáért, hogy az általa megbízott szolgáltató megfelelő adatbiztonsági óvintézkedéseket tegyen. Ezért ETP meghatározott adatbiztonsági intézkedésekről állapodik meg ezekkel a cégekkel, melyek betartását ellenőrizheti.

ETP a megrendelések kiszállítását teljesítő szolgáltató részére olyan adatokat ad át, melyek a kiszállítás teljesítéséhez szükségesek. Ilyen adat például a Vevő által a megrendeléséhez megadott e-mail-cím és telefonszám.

Ellentétben a külső adatkezelési követelményekkel, harmadik felek részére a szerződés teljesítésének következő eseteiben továbbítja ETP az adatokat, amely esetekben ezek a felek maguk felelnek az adatok felhasználásáért:

Áruk fuvarozásával kapcsolatosan az adatok továbbításra kerülnek a megrendelésben meghatározott logisztikai cégekhez vagy postai szolgáltatókhoz.

A megrendelt áruk kifizetésével kapcsolatosan, ETP adatokat továbbít a megrendelésben meghatározott fizetési szolgáltatója részére. Ahol hitelkártyát használnak a fizetéshez, egy ügyletalapú biztonsági ellenőrzés kerül elvégzésre az OTP Mobil Szolgáltató Kft. fizetési feldolgozó segítségével annak érdekében, hogy ETP megelőzze a hitelkártya-csalásokat.

A Látogató/Vevő által teljesített fizetéssel kapcsolatosan ETP nem gyűjt vagy tárol olyan fizetési adatokat, mint pl. hitelkártya száma. Ezek kizárólag és közvetlenül az érintett fizetési szolgáltató részére kerülnek megküldésre.

ETP továbbíthatja Látogató/Vevő személyes adatait harmadik felek vagy közigazgatási szervek részére a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint, amennyiben ETP számára ez jogilag kötelező. Ilyen kötelezettség keletkezhet például egy közigazgatási hatóság vagy bíróság végzése alapján, vagy ha ETP jogosult így eljárni, mivel ez szükséges egy bűncselekmény nyomozásához vagy ETP jogainak és érdekeink bizonyításához és érvényesítéséhez.

Személyes adatok tárolásának ideje és az adatok törlése

ETP csak addig kezeli és tárolja a Látogató személyes adatait, amíg azok szükségesek az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy ameddig jogszabály vagy más rendelkezés azt előírja. Amint a cél megszűnik vagy teljesül, a Látogató személyes adatait ETP töröli, vagy korlátozza az azokhoz való hozzáférést. A korlátozott hozzáférés azt jelenti, hogy az adatok törlésre kerülnek, amint a jogszabályokban, egyéb okiratokban vagy szerződésekben meghatározott megőrzési idők eltelte lehetővé teszi ezt, ha egyébként nem áll fenn olyan ok, ami alapján feltételezhető, hogy a törlés veszélyeztetné a Látogató jogos érdekét, és feltéve, hogy a törléshez nem szükséges aránytalanul nagy erőforrás-ráfordítás a tárolás egyedi körülményei miatt.

Általános adatok és információk gyűjtése (naplófájlok)

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően a Fyttin Webáruház számos általános adatot és információt gyűjt minden hozzáférésről és ezeket átmenetileg a szerver naplófájljaiban tárolja. A naplófájlokat a számítógépes rendszer automatikus naplózása hozza létre. ETP a következő adatokat gyűjtheti:

Weboldalhoz való hozzáférés (dátum, idő és gyakoriság),

Weboldal elérésnek útja (pl. küldő oldal, hiperlink stb.),

Küldött adatmennyiség,

A weboldal eléréshez használt böngésző és verziószáma,

A weboldal eléréshez használt böngészőt futtató operációs rendszer,

A Látogató internetszolgáltatója,

Az internetszolgáltató által az internetre való csatlakozáskor az Látogató számítógépére kiosztott IP cím.

Ezen adatok gyűjtése és tárolása azért szükséges a Fyttin Webáruház működéséhez, hogy ETP biztosítani tudja a Fyttin Webáruház funkcionalitását, a megfelelő felhasználói élményt, és megfelelően tudja bemutatni annak tartalmát a Látogató részére. ETP szintén felhasználja ezeket az adatokat arra, hogy optimalizálja a Fyttin Webáruház működését és biztosítsa az informatikai rendszereinek biztonságát.

Sütik („cookie-k”), webelemzési szolgáltatások és közösségi média

A sütik kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket a Látogató számítógépén, okostelefonján vagy webhelyek böngészésekor az internet eléréséhez használt egyéb eszközein ETP helyez el és tárol. A sütik rendkívül hasznos eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy az internetes oldal a Látogatót felismerje, továbbá, hogy naplózza az időpontokat, amikor a Látogató egy adott oldalra ellátogat. Emellett lehetővé teszik, hogy a weboldallal a Látogató biztonságos kapcsolatot létesítsen. A sütik a felhasználói élményt is növelik azáltal, hogy a weboldallal kapcsolatos élményét javítják, a kapcsolatot biztosítják és/vagy egy adott oldal tartalmát a Látogató érdeklődési köréhez igazítják.

A sütik által a Látogató számítógépén rövid ideig tárolt információ az alábbiakra vonatkozhat:

Azon weboldalak, amelyekre Látogató a sütit tartalmazó számítógépével ellátogatott;

Azok a hirdetések, amelyekre a Látogató rákattintott;

A Látogató által használt böngésző típusa;

A Látogató IP-címe;

Az adott weboldal számára a Látogató által megadott információ (a sütik alkalmazásával elkerülhető az információ ismételt megadása).

Az adatkezelés célja:

A Fyttin Webáruház megfelelő működésének biztosítása;

A Fyttin webáruház hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele;

A Fyttin Webáruház használatának, működésének elemzése.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Látogató hozzájárulása.

Abban az esetben, ha a Látogató szeretné blokkolni a sütiket, a Fyttin Webáruház bizonyos funkcionalitásai leállhatnak, mely a Fyttin Webáruház használatában működési zavarokhoz vagy hibákhoz vezethetnek. A sütik blokkolása például akadályozhatja az online vásárlást, illetve azt, hogy a Vásárló bejelentkezzen a saját fiókjába. Legtöbb böngésző alapértelmezés szerint úgy van beállítva, hogy elfogadja a sütiket, viszont a Látogatónak lehetősége van megváltoztatni a beállításokat annak érdekében, hogy blokkolja vagy korlátozza a sütik használatát, ha a Látogató egyetért ezekkel a korlátozásokkal.

Az Fyttin Webáruház az alábbi sütiket használja:

Kategória: Szükséges (2)

Süti megnevezéseEllátóTípusLejárat
wc_cart_hash_#Kezdeményező: WebserverForrás: fyttin.huAdat továbbítva: Magyarországfyttin.huHTMLLátogatás vége 
wc_fragments_#Kezdeményező: WebserverForrás: fyttin.huAdat továbbítva: Magyarországfyttin.huHTMLLátogatás vége

Kategória: Statisztika (3)

Süti megnevezéseEllátóTípusLejárat
_gaKezdeményező: Script tag, oldal forrás 6. sorForrás:https://fyttin.hu/wp-content/cache/busting/google-tracking/ga-0a4e309b5f2d7439b4f8876b19f37fc7.jsAdat továbbítva: Egyesült államokfyttin.huHTTP2 év
_gatKezdeményező: Script tagForrás: fyttin.huAdat továbbítva: Magyarországfyttin.huHTTP1 nap
_gidKezdeményező: Script tag, oldal forrás 6. sorForrás:https://fyttin.hu/wp-content/cache/busting/google-tracking/ga-0a4e309b5f2d7439b4f8876b19f37fc7.jsAdat továbbítva: Egyesült államokfyttin.huHTTP1nap

Kategória: Egyéb (2)

Süti megnevezéseEllátóTípusLejárat
cookies.jsKezdeményező: Script tagForrás: fyttin.huAdat továbbítva: Magyarországfyttin.huHTTPLátogatás vége
mailchimp_landing_siteKezdeményező: Script tagForrás: fyttin.huAdat továbbítva: Magyarországfyttin.huHTTP27 nap

A termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, különleges ajánlatokra és más üzenetekre, mint pl. hírlevelekre vonatkozó információk

ETP arra használhatja Látogató adatait, hogy megküldje a Látogató által kért információt a termékeiről, szolgáltatásairól és más különleges ajánlatokról a Látogató által megadott e-mail-címre. ETP ezt csak a Látogató előzetes hozzájárulásával teszi, vagy, ha jogszabályok lehetővé teszik ezt. A Látogató ilyen kommunikációhoz való hozzájárulására a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 7. cikk vonatkozik.

A Látogatónak lehetősége van feliratkozni ingyenes hírlevélre a Fyttin Webáruházban. Amikor a Látogató feliratkozik a hírlevélre, a megadott adatok továbbításra kerülnek ETP részére, de legalább a Látogató e-mail-címe.

A regisztráció „kettős hozzájárulásos (opt-in)” eljárással történik, amelynek során a Látogató kap egy e-mail-t a regisztrációkor, amelyben meg kell, hogy erősítse regisztrációját. Ez a megerősítés szükséges ahhoz, hogy ETP megelőzze, hogy valaki olyan e-mail-címeket regisztráljon, amelyek nem hozzá tartoznak. A regisztráció akkor sikeres, ha a Látogató hozzájárul az adatkezeléshez a regisztrációs eljárás során. A regisztráció során a Látogató a jelen Adatkezelési nyilatkozatot is megtekintheti.

Ha a Látogató termékeket vásárol a Fyttin Webáruházban, akkor ETP információkat küldhet Látogatónak/Vevőnek a saját hasonló termékeiről a Látogató/Vevő által megadott e-mail címre, még a Látogató/Vevő hozzájárulása nélkül is.

ETP célja, hogy a Látogató/Vevő érdeklődéssel olvassa az e-mail-jeit, ezért törekszik arra, hogy kizárólag olyan információkat állítson össze és küldjön meg e-mail-ben Látogató/Vevő részére, amelyeket valószínűleg a Látogató/Vevő érdekesnek találhat. Ennek érdekében ETP méri, tárolja és elemzi a Látogató/Vevő felhasználói profiljával végzett megnyitásokat és kattintásokat. Ezen információk közé tartozik az is, hogy megnyitja-e Látogató/Vevő az ETP által részére küldött e-mail-eket, és, ha igen, mikor, mely tartalmakra kattint az e-mail-ben, valamint, hogy megkapja-e az e-mail-t, és ha nem, miért. Ezeket az adatokat ETP szintén használhatja statisztikai célokra.

Látogató/Vevő leiratkozhat az e-mail-ben történő hírlevél küldésről, annak érdekében, hogy ne kapjon ilyen e-mail-eket, azaz visszavonhatja a hozzájárulását a jövőre nézve, amelyhez egy leiratkozási link áll rendelkezésére minden e-mailben és hírlevélben. Ezt követően ETP megkéri Látogatót/Vevőt, hogy erősítse meg a leiratkozását a Fyttin Webáruházban is. Látogató/Vevő bármikor felveheti ETP-vel a kapcsolatot a 2. pontban megtalálható elérhetőségeken, hogy visszavonja a hozzájárulását.

Nem lehetséges leiratkozni bizonyos tájékoztató üzenetekről, amelyek szükségesek a szerződések teljesítéséhez és a Fyttin Webáruház működéséhez, beleértve a szolgáltatási e-maileket (pl. regisztráció megerősítése) vagy vásárlásokkal kapcsolatos információkat (pl. megrendelések megerősítése, szerződéses dokumentumok, fizetési adatok kezelése). Ezeket az értesítéseket ETP a Látogató/Vevő által megadott elérhetőségekre küldi.

Vásárlói elégedettség mérés

ETP elkötelezett amellett, hogy szolgáltatásait magas színvonalon nyújtsa. A vásárlók ellátásának garantálása és a részükre nyújtott szolgáltatások minőségének biztosítása érdekében ETP vizsgálhatja tevékenységének hatékonyságát, szolgáltatásainak színvonalát.

ETP felmérést teljesen anonim válaszadást biztosító kérdőív segítségével végezhet vásárlói között. ETP a beérkezett visszajelzéseket kiértékeli, és azokat az észrevételeket, amelyek megvalósítása hozzájárul a magasabb színvonalú szolgáltatásnyújtáshoz és az alkalmazott rendszerei keretei között megvalósíthatóak, ETP beépíti a belső folyamataiba, rendszereibe. Amennyiben a változások a szabályzatok módosítását is igénylik, azokat a soron következő módosítás alkalmával átvezeti.

A vásárlás során szerzett felhasználói tapasztalatok és vásárlói vélemények fontosak ETP számára. Ennek érdekében ETP a Látogató/Vevő vásárlását követően vásárlói kérdőívet, vagy erre mutató linket küldhet a Látogatónak/Vevőnek a vásárlás során megadott e-mail címére.

A vásárlói kérdőív alapján történő véleménynyilvánítás önkéntes és teljesen anonim módon történik. Az e-mail címet kizárólag a vásárlói kérdőív elküldésére használja ETP. A vásárlói kérdőívben adott válaszokat ETP a válaszadó személyes adataitól teljesen elkülönítve és névtelenül kezeli. A válaszok és a válaszadó közötti kapcsolat nem rekonstruálható.

A vásárlás során Látogató/Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlói elégedettség mérés során adott válaszait ETP, mint adatkezelő kezelje.

Amennyiben Látogató szeretné visszavonni beleegyezését arra vonatkozóan, hogy az e-mail címét ETP a jövőben is vásárlói elégedettség mérési kérdőívekhez felhasználhassa, elegendő egy egyszerű üzenetet küldenie ETP részére. Látogató lemondási szándékát jelezheti a hello@fyttin.hu e-mail címen

Kapcsolatfelvétel ETP-vel

Amennyiben Látogató/Vevő megkereséssel kíván fordulni ETP-hez, úgy azt a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a Fyttin Webáruházban elhelyezett elérhetőségeken teheti meg. ETP minden, hozzá beérkezett e-mail-t a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: levelek, valamint a levelezés során megadott személyes adatok

Az adatok törlésének határideje: 5 év (a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési idő)

Adatfeldolgozók

WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Kft.:

Adatfeldolgozói feladat:      logisztikai szolgáltatás, megrendelések kiszállítása.

Adatkezelés célja:               megrendelt termékek eljuttatása a Vevőhöz.

Adatkezelés jogalapja:        az érintett önkéntes hozzájárulása

Kezelt adatok köre:             név, cím, e-mail cím, telefonszám

Adatok megőrzésének ideje:           5 év (a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési idő)

Adatkezelés időtartama:      a megrendelt áru leszállítását követő 1 hónap.

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (szamlazz.hu)

Adatfeldolgozói feladat:      online számlakiállítás

Adatkezelés célja:               termék értékesítéséről szóló számla kiállítása

Adatkezelés jogalapja:        az érintett önkéntes hozzájárulása

Kezelt adatok köre:             név, cím

Adatok megőrzésének ideje:           8 év (a Számviteli törvény szerinti megőrzési idő)

Adatkezelés időtartama:      számla kiállításának időpontja

Az érintett természetes személy jogai

Tájékoztatáshoz való jog: jogosult tájékoztatást kérni ETP-től az vele kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.

Helyesbítéshez való jog: jogosult kérni az vele kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését ETP korlátozza, ha vitatja a vele kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és ETP-nek már nincs szüksége a személyes adatára, de nem szeretné, hogy ETP törölje az adatot, és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ETP ellen való védekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen.

Törléshez való jog: jogosult kérni az ETP által tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához

Tájékoztatáshoz való jog: ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesíti ETP arról, hogy hogyan helyesbítette, törölte az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

Adathordozhatósághoz való jog: jogosult az ETP részére megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy neki vagy harmadik személynek ezt ETP küldje meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy ETP az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldje meg, úgy ezt csak akkor teszi meg ETP, ha műszakilag lehetséges.

Tiltakozás joga: ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeli ETP a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a Rendelet 21. cikke szerint.

Hozzájárulás visszavonásának joga: jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. Tekintettel arra, hogy időt igényel a kérés feldolgozása műszaki okokból kifolyólag, így ez alatt az idő alatt még kaphat ETP-től üzeneteket.

Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga: ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet az alábbi szabályozó hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: 06/1/391-1400

Fax: 06/1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

A helyesbítés és törlés jogának leggyorsabb, legkönnyebb és legkényelmesebb módja az, ha a regisztrált Látogató/Vevő bejelentkezik a Fyttin Webáruházban regisztrált fiókjába és közvetlenül szerkeszti vagy törli az ott tárolt adatot.

Adatbiztonság

Látogató/Vevő személyes adatainak biztonsága fontos ETP számára. Ezért a Látogató/Vevő ETP által tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezi, hogy hatékonyan megakadályozza azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. ETP azokat az alkalmazottait, akik a személyes adatokat feldolgozzák, kötelesek azokat bizalmasan, titkosan  kezelni. Látogató/Vevő személyes adatai védelme érdekében ETP ezeket az adatokat kódolt-titkosított formában továbbítja. Látogató/Vevő adatai hosszú távú védelmének biztosítására a technikai biztonsági intézkedéseket ETP rendszeresen felülvizsgálja, és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítja. Ezek az elvek azoknál a szolgáltatók esetén is érvényesek, amelyek ETP megrendelése és instrukciója alapján adatot dolgoznak fel és használnak.

ETP és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

ETP a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

változatlansága igazolható (adatintegritás);

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

ETP az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

ETP a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

ETP a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

ETP az adatkezelés során megőrzi:

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

ETP és az adatkezelésekben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

ETP, mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

A Fyttin Webáruház tartalmazhat más weboldalakra mutató linkeket. ETP kizárja felelősségét az ezeken a linkeken keresztül elérhető más weboldalak adatbiztonsági gyakorlatáért.

Az Adatkezelési nyilatkozat módosításai

Annak biztosítása érdekében, hogy az Adatkezelési nyilatkozat megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, ETP fenntartja a jogot, hogy azt bármikor módosítsa.

Záró rendelkezések

ETP adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  2. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  3. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
  4. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
  5. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  6. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  7. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  8. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
  9. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
  10. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)